Strzelnica

image

image

image

image

W ubiegłym sezonie nasza strzelnica wzbogaciła się o dwie nowe osie strzeleckie i oś dzika w przebiegu oraz oś bażanta. Obie osie są typowymi osiami myśliwskimi, ponieważ strzelanie na tych osiach podniesie umiejętności myśliwych w strzelaniu śrutem do ptactwa oraz strzelanie kulą do celu ruchomego na polowaniach zbiorowych.