Polowania Dewizowe

poldew1Nasze Koło Łowieckie od wielu lat organizuje polowania dla myśliwych zagranicznych. Co roku gościmy w naszych rewirach na polowaniach indywidualnych i zbiorowych myśliwych z krajów Europy Zachodniej. Oferujemy możliwość odstrzałów jeleni, kozłów, dzików oraz innej zwierzyny. Nasi zagraniczni koledzy mają także okazję podziwiać polską przyrodę, poznawać łowieckie tradycje i wykazać się umiejętnościami strzeleckimi na kołowej strzelnicy.

poldew2Każdego roku myśliwi zagraniczni mogą się cieszyć zdobytymi przez siebie trofeami. Ich chlubą są rekordowe trofea pozyskane na terenach naszego koła, np:

  • rekordowy jeleń-byk (poroże 8,15 kg) pozyskany 23.09.1989r przez Manfreda Pröpping z Niemiec
  • rekordowy kozioł (parostki 545 g netto) pozyskany 13.05.1996r przez Schäfera Mihael z Niemiec