Na pomoc w pełnym rynsztunku !!!

5dabbf48-f024-406b-8499-e3293eabbb85

W sobotę (11.07) po południu w m. Suszewo (gmina Orchowo) strażacy z OSP Orchowo i PSP Słupca, wyciągnęli ze studni znajdującej się na terenie polnym, młodą sarnę, która tam wpadła . Z informacji jakie uzyskałem od Łowczego Kol. Michała Ziółkowskiego w pobliżu znajdowały się  dwie dorosłe sarny, które to przebywały do momentu pojawienia się większej ilości osób . Na szczęście sarnie nic się nie stało i została wypuszczona na wolność.

26149079-41a6-4c3c-bd4e-d781285bf322

 

59417cd1-41e0-4448-8215-373872443e22

 

Trening Strzelecki

DSC_0247DSC_0246DSC_0244DSC_0251DSC_0245DSC_0254DSC_0257DSC_0266DSC_0265DSC_0272DSC_0259DSC_0276DSC_0275DSC_0273DSC_0262DSC_0263

Aby mieć doskonałą trafność i opanowanie z bronią, myśliwi z koła łowieckiego „ Knieja” cyklicznie uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach, podczas których doskonalą zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności praktyczne. Regularnie też podnoszą swoje kwalifikacje strzeleckie. Jeden z takich treningów przeprowadzony został na strzelnicy w Orchowie i odbywał się pod czujnym okiem mistrzów strzelectwa.

Tego typu szkolenia odbywają się systematycznie. Ostatni trening rozpoczął się omówieniem zasad obowiązujących zarówno na strzelnicy, jak i podczas samego treningu. Konkurencja „Trap”:

Trap – dziedzina strzelectwa sportowego, w której z gładkolufowych strzelb śrutowych oddaje się strzały do ceramicznych rzutków wyrzucanych z maszyny pod różnym kątem. W trapie strzela się z pięciu stanowisk rozmieszczonych po łuku oddalonym o 15 metrów od wyrzutni. Maszyna wyrzucająca rzutki znajduje się na przedłużeniu środkowego stanowiska nr 3 i wyrzuca cele w losowy sposób w stożku 44°. Cały cykl zawodów składa się z 125 (mężczyźni) lub 75 (kobiety) strzałów + 25 strzałów w finale dla najlepszych sześciu zawodników. Dozwolony kaliber broni w trapie to 12/76, przy maksymalnej naważce 24,5 gramy kulistego śrutu o maksymalnej średnicy 2,6 mm.

Trap jest konkurencją olimpijską.

Każdy myśliwy ma świadomość, że w czasie wykonywania polowania indywidualnego nabyta wiedza i doświadczenie pozwoli jemu na oddanie precyzyjnego strzału.

Dlatego tak ważna jest umiejętność bezpiecznego i szybkiego posługiwania się nią. Szkolenie strzeleckie musi zaliczyć każdy minimum raz w roku łowieckim.

DSC_0277

Red.fot Krzysztof Pęcherzewski 

Koło Łowieckie Nr.4,,Knieja” w Orchowie wspiera Szpital w Słupcy

DSC_0251DSC_0246Szanowni Koledzy,  Darczyńcy i Przyjaciele Naszego Koła !

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność  i złożyć podziękowania na ręce Was wszystkich, którzy wsparli tak szczytny cel jakim była pomoc udzielona dla  Szpitala w Słupcy w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa.

Kolegów  reakcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Od momentu ogłoszenia przez Łowczego Koła Kol. Michała Ziółkowskiego  prośby o wsparcie  dla Szpitala, po raz kolejny spotkaliśmy się z wyrazami solidarności, ludzkiej życzliwości i chęcią pomocy płynącą od Was wszystkich. Takie społeczne zaangażowanie i dobre słowa płynące od wielu osób dały motywację do dalszej pracy i utwierdziły  w przekonaniu, że praca jaką wykonują wszyscy lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, salowe i cały Personel SPZOZ jest ważna i doceniana również przez myśliwych i wszystkich, którym los Szpitala w Słupcy  nie jest obojętny.

Dzięki Waszej ofiarności i okazanemu sercu ,zebrane środki finansowe w kwocie 5 tysięcy złotych zostały wykorzystane do zakupu artykułów spożywczych , soków owocowych , wody itp. Nikt nie wie jednak jak długo potrwa stan epidemii i jak w najbliższych tygodniach będzie rozwijać się sytuacja epidemiologiczna,  ponieważ przewidywany szczyt zachorowań jest wciąż nie znany. Potrzeby szpitala są więc duże, a wszystkie przekazywane środki są przeznaczane na walkę z koronawirusem.

Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim i Każdemu z osobna za Wasze ogromne wsparcie,

Z wyrazami wdzięczności,

Zarząd Koła łowieckiego Nr.4 ,,Knieja” Orchowo

 

Wsiedlanie kuropatw

Dnia 14 października 2017r. wsiedlone zostały kuropatwy, które zostały zakupione przez koło Knieja nr 4 w Orchowie w 95% pieniędzmi z Funduszu Ochrony Środowiska, celem wzbogacenia i odbudowy zwierzyny drobnej.20171020_142109_001 20171020_142110(0) 20171020_142110 IMG_20171020_130735 IMG_20171020_130929 IMG_20171020_130936 IMG_20171020_130718 vlcsnap-error188

70-lecie Koła Knieja nr 4 w Orchowie

Dnia 10 września 2016r. odbyło się 70-lecie Koła Knieja nr 4 w Orchowie w restauracji Gościniec Nad Stawem. W uroczystości wzięli udział wszyscy myśliwi Koła Knieja wraz z żonami oraz zaproszeni przez zarząd Koła goście:

Bronisław Rowecki- Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej
2. Bernard Ruks- Łowczy Okręgowy
Przedstawiciele Starostwa Słupcy
3. Tomasz Karwacki- Wydział ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Starostwa Powiatowego Słupcy
4. Bogdan Jastrząb- Przewodniczący Rady Powiatu w Słupcy
5. Wójt gminy Orchowo- Jacek Miszczal

6. Nadleśnicy Nadleśnictwa Gniezno- Michał Michalak

7. Leśniczy leśnictwa Hutka oraz członek Okręgowej Rady Łowieckiej- kolega Jerzy Kapal
8. Leśniczy Roman Szymański- Leśnictwo Ostrowo
9. Kierownik Posterunku Policji w Orchowie- aspirant Pani Iwona Górna
10. Prezes Spółki Różpal Różanna- Pan Stefan Waszak
11. Prezes Agrokomplesu Osówiec- Sławomir Matkowski
12. Maria Kasprzyk- wspomaga skarbnika
13. Mariusz Klimacki- Łowczy Koła nr 63 Gwardia Mogilno
14. Waldemar Kopczyński- członek Koła nr 63 Gwardia Mogilno
15. Stanisław Owczarzak- punkt skupu dziczyzny
16. Dawid Hierowski

_dsc0165

dsc_0632

Minęło już 70 lat odkąd 8 sierpnia 1946r. w mieszkaniu jednego z inicjatorów Kolegi mecenasa Tydelskiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie kilku pasjonatów Łowiectwa, na którym postanowiono zrzeszyć się dobrowolnie w społeczną organizację myśliwską i utworzono Towarzystwo Łowieckie ”Szarak” w Bydgoszczy”. Towarzystwo „SZARAK” dzierżawiło w pierwszym okresie, to co wnieśli jako wkład członkowie- założyciele. W sumie 8 obwodów dawnego typu o łącznej powierzchni około 3,5 tys. ha rozsianych po całym powiecie bydgoskim, a nawet poza jego granicami.
Wskutek operatywności Zarządu Towarzystwa „SZARAK” stan posiadania dzierżawionych obwodów szybko się powiększył,także po dwóch latach Towarzystwo dzierżawiło już 14 obwodów o powierzchni ponad 7.000 hA, na których rozwinęło ożywiną działalność hodowlaną i ochronną w celu odbudowy populacji zwierzyny łownej wyniszczonej w okresie działań wojennych i okupacji, a także w okresie osadnictwa na byłych gruntach niemieckich.
Osiągnięcia organizacyjne i gospodarczo-hodowlane „SZARAK” stały się przykładem poczynań dla wielu innych myśliwych do tworzenia dalszych kół i Towarzystw Łowieckich w Bydgoszczy i powiecie.
Następnym ważnym etapem , który miał miejsc właśnie przed 70-laty, była fuzja „Szaraka” z Kołem Łowieckim „ZLOT” przy delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w kwietniu 1950r.
Towarzystwo Łowieckie „SZARAK” przejęło wówczas na zasadzie dobrowolnego połączenia się zarówno członków jak i tereny Koła „ZLOT”, tworząc odtąd bardzo silne Koło Łowieckie, zespół energicznych i zamiłowanych w łowiectwie ludzi. Stan posiadania „Szaraka” wzrosł o 26 obwodów łowieckich, ale rozrzucanych na terenie sześciu powiatów :

– bydgoskiego
– szubińskiego
– tucholskiego
– toruńskiego
– grudządzkiego
Rok 1954 był ważnym etapem dla polskiego Związku Łowieckiego, a także dla Koła Łowieckiego „SZARAK”. W tym roku bowiem nastąpiła w całym kraju komasacja obwodów łowieckich, postanowiono utworzyć obwody łowieckie o powierzchni od 3 do 10 tys. hektarów.
Po komasacji obwodów łowieckich Towarzystwo Łowieckie „SZARAK” wydzierżawiło / już od Prezydów Powiatowych Rad Narodowych / trzy obwody łowieckie w nowej formie :
– Bożejowice powiat Inowrocław / Zamieniony przymusowo przez Ministra Leśnictwa Dąb-Kocioła na obwód Orchowa, dzierżawiony przez koło dotychczas.
– Wiskitno, powiat Bydgoszcz / obecnie „Wierzchucin” / i Zarośle, powiat Tuchola / bory tucholskie.
Po kilku latach, na prośbe Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, „SZARAK” zrzekła się dzierżawy obwodu „Zarośle” dla innych Kół łowieckich, nie posiadających wystarczającego arsenału użytkowego i pozostał przy dzierżawie dwu pozostałych obwodów, obejmujących razem obszar ponad 17 tys. hektarów / przed korektą granic/. Koła miało więc warunki rozwoju, to też liczba członków stale się zwiękrzała.
Następny etap historii „SZARAKA” – to rok 1960, ważny także dla Polskiego Związku Łowieckiego. W tym roku Koła Łowieckie otrzymały jednolite statuty i zostały zarejestrowane przez władzę administracyjne / Prezydia Powiatowych Rad Narodowych / uzyskując osobowość prawną i członkowsko Polskiego Związku Łowieckiego jako jego jednostka organizacyjna.
Następnym ważnym etapem w życiu Koła był rok 1971, w którym, z uwagi na zbyt wielką ilość członków w wynikające stąd trudnością organizacji polowań, transportu, a nawet przepisy regulaminu polowań, postanowiono podzielić Koło, wyłaniając z jego grona nowe Koło Łowiecie „ODNOWA”, któremu odstąpiono obwod Łowiecki nr 158 „Wierzchucin Królewski” / dawniej obwód ” Wiskitno”.
Na początku lat 70 zostałą wybudowana stanicę myśliwska, która służyła myśliwym przez wiele lat i służy do dziś. Jako nowy obiekt odbudowany w 2006 roku na zakupionej przez koło działce i stanowi majątek koła.
Po podziale kraju na nowe Województwa 1975 roku, Koło przenosi siedzibę z Bydgoszczy do Orchowa, a w 1980 roku, uchwała walnego zgromadzenia zmienia nazwę na Koło Łowieckie „KNIEJA” w Orchowie._dsc0014

_dsc0015

_dsc0025

_dsc0031

_dsc0035

_dsc0036 _dsc0038

_dsc0044

_dsc0050

_dsc0055

_dsc0057

_dsc0066

_dsc0078

_dsc0081

_dsc0082

_dsc0090

_dsc0091

_dsc0093

_dsc0099

_dsc0100

_dsc0102

_dsc0105

_dsc0108

_dsc0113

_dsc0115

_dsc0118

_dsc0119

_dsc0060

_dsc0121

_dsc0122

_dsc0124

_dsc0127

_dsc0130

_dsc0131

_dsc0135

_dsc0136

_dsc0137

_dsc0141

_dsc0148

_dsc0151

Pomoc dla kaczek


image

Zarząd koła łowieckiego widząc, iż corocznie drastycznie spada populacja kaczki, postanowił podjąć próbę pomocy temu gatunkowi łownemu. Została podjęta decyzja o wybudowaniu 50 sztuk budek lęgowych zabezpieczających gniazdujące sie w nich ptaki przed penetracją gniazd przez drapieżniki, głównie Norkę Amerykańską.

Plan pomocy dzikiej kaczki okazał się sukcesem. 60% budek lęgowych zostało zasiedlonych przez dziką kaczkę. W tym roku koło planuje również wybudowanie nowych budek lęgowych.

image

imageimage

Zasiedlanie zwierzyny drobnej

image

image

image

image

image

image

image

Koło łowieckie kontynuuje prace nad zasiedlaniem zwierzyny drobnej. W naszym kole możemy się pochwalić silną kolonią dzikiego królika na Myślątkowie oraz obserwujemy dziko żyjącego królika na naszej strzelnicy, którego liczebność jest co roku zasilana nowo wpuszczonymi królikami. Na terenie naszego obwodu w ubiegłym sezonie zostało również wpuszczonych 150 sztuk bażanta, w tym 140 sztuk kur bażanta. Przed wpuszczeniem bażanta zostało wybudowanych sześć nowych podsypów.