Aktualności

Zasiedlanie zwierzyny drobnej

image

image

image

image

image

image

image

Koło łowieckie kontynuuje prace nad zasiedlaniem zwierzyny drobnej. W naszym kole możemy się pochwalić silną kolonią dzikiego królika na Myślątkowie oraz obserwujemy dziko żyjącego królika na naszej strzelnicy, którego liczebność jest co roku zasilana nowo wpuszczonymi królikami. Na terenie naszego obwodu w ubiegłym sezonie zostało również wpuszczonych 150 sztuk bażanta, w tym 140 sztuk kur bażanta. Przed wpuszczeniem bażanta zostało wybudowanych sześć nowych podsypów.

Strzelnica

image

image

image

image

W ubiegłym sezonie nasza strzelnica wzbogaciła się o dwie nowe osie strzeleckie i oś dzika w przebiegu oraz oś bażanta. Obie osie są typowymi osiami myśliwskimi, ponieważ strzelanie na tych osiach podniesie umiejętności myśliwych w strzelaniu śrutem do ptactwa oraz strzelanie kulą do celu ruchomego na polowaniach zbiorowych.