Aktualności

Wsiedlanie kuropatw

Dnia 14 października 2017r. wsiedlone zostały kuropatwy, które zostały zakupione przez koło Knieja nr 4 w Orchowie w 95% pieniędzmi z Funduszu Ochrony Środowiska, celem wzbogacenia i odbudowy zwierzyny drobnej.20171020_142109_001 20171020_142110(0) 20171020_142110 IMG_20171020_130735 IMG_20171020_130929 IMG_20171020_130936 IMG_20171020_130718 vlcsnap-error188

70-lecie Koła Knieja nr 4 w Orchowie

Dnia 10 września 2016r. odbyło się 70-lecie Koła Knieja nr 4 w Orchowie w restauracji Gościniec Nad Stawem. W uroczystości wzięli udział wszyscy myśliwi Koła Knieja wraz z żonami oraz zaproszeni przez zarząd Koła goście:

Bronisław Rowecki- Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej
2. Bernard Ruks- Łowczy Okręgowy
Przedstawiciele Starostwa Słupcy
3. Tomasz Karwacki- Wydział ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Starostwa Powiatowego Słupcy
4. Bogdan Jastrząb- Przewodniczący Rady Powiatu w Słupcy
5. Wójt gminy Orchowo- Jacek Miszczal

6. Nadleśnicy Nadleśnictwa Gniezno- Michał Michalak

7. Leśniczy leśnictwa Hutka oraz członek Okręgowej Rady Łowieckiej- kolega Jerzy Kapal
8. Leśniczy Roman Szymański- Leśnictwo Ostrowo
9. Kierownik Posterunku Policji w Orchowie- aspirant Pani Iwona Górna
10. Prezes Spółki Różpal Różanna- Pan Stefan Waszak
11. Prezes Agrokomplesu Osówiec- Sławomir Matkowski
12. Maria Kasprzyk- wspomaga skarbnika
13. Mariusz Klimacki- Łowczy Koła nr 63 Gwardia Mogilno
14. Waldemar Kopczyński- członek Koła nr 63 Gwardia Mogilno
15. Stanisław Owczarzak- punkt skupu dziczyzny
16. Dawid Hierowski

_dsc0165

dsc_0632

Minęło już 70 lat odkąd 8 sierpnia 1946r. w mieszkaniu jednego z inicjatorów Kolegi mecenasa Tydelskiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie kilku pasjonatów Łowiectwa, na którym postanowiono zrzeszyć się dobrowolnie w społeczną organizację myśliwską i utworzono Towarzystwo Łowieckie ”Szarak” w Bydgoszczy”. Towarzystwo „SZARAK” dzierżawiło w pierwszym okresie, to co wnieśli jako wkład członkowie- założyciele. W sumie 8 obwodów dawnego typu o łącznej powierzchni około 3,5 tys. ha rozsianych po całym powiecie bydgoskim, a nawet poza jego granicami.
Wskutek operatywności Zarządu Towarzystwa „SZARAK” stan posiadania dzierżawionych obwodów szybko się powiększył,także po dwóch latach Towarzystwo dzierżawiło już 14 obwodów o powierzchni ponad 7.000 hA, na których rozwinęło ożywiną działalność hodowlaną i ochronną w celu odbudowy populacji zwierzyny łownej wyniszczonej w okresie działań wojennych i okupacji, a także w okresie osadnictwa na byłych gruntach niemieckich.
Osiągnięcia organizacyjne i gospodarczo-hodowlane „SZARAK” stały się przykładem poczynań dla wielu innych myśliwych do tworzenia dalszych kół i Towarzystw Łowieckich w Bydgoszczy i powiecie.
Następnym ważnym etapem , który miał miejsc właśnie przed 70-laty, była fuzja „Szaraka” z Kołem Łowieckim „ZLOT” przy delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w kwietniu 1950r.
Towarzystwo Łowieckie „SZARAK” przejęło wówczas na zasadzie dobrowolnego połączenia się zarówno członków jak i tereny Koła „ZLOT”, tworząc odtąd bardzo silne Koło Łowieckie, zespół energicznych i zamiłowanych w łowiectwie ludzi. Stan posiadania „Szaraka” wzrosł o 26 obwodów łowieckich, ale rozrzucanych na terenie sześciu powiatów :

– bydgoskiego
– szubińskiego
– tucholskiego
– toruńskiego
– grudządzkiego
Rok 1954 był ważnym etapem dla polskiego Związku Łowieckiego, a także dla Koła Łowieckiego „SZARAK”. W tym roku bowiem nastąpiła w całym kraju komasacja obwodów łowieckich, postanowiono utworzyć obwody łowieckie o powierzchni od 3 do 10 tys. hektarów.
Po komasacji obwodów łowieckich Towarzystwo Łowieckie „SZARAK” wydzierżawiło / już od Prezydów Powiatowych Rad Narodowych / trzy obwody łowieckie w nowej formie :
– Bożejowice powiat Inowrocław / Zamieniony przymusowo przez Ministra Leśnictwa Dąb-Kocioła na obwód Orchowa, dzierżawiony przez koło dotychczas.
– Wiskitno, powiat Bydgoszcz / obecnie „Wierzchucin” / i Zarośle, powiat Tuchola / bory tucholskie.
Po kilku latach, na prośbe Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, „SZARAK” zrzekła się dzierżawy obwodu „Zarośle” dla innych Kół łowieckich, nie posiadających wystarczającego arsenału użytkowego i pozostał przy dzierżawie dwu pozostałych obwodów, obejmujących razem obszar ponad 17 tys. hektarów / przed korektą granic/. Koła miało więc warunki rozwoju, to też liczba członków stale się zwiękrzała.
Następny etap historii „SZARAKA” – to rok 1960, ważny także dla Polskiego Związku Łowieckiego. W tym roku Koła Łowieckie otrzymały jednolite statuty i zostały zarejestrowane przez władzę administracyjne / Prezydia Powiatowych Rad Narodowych / uzyskując osobowość prawną i członkowsko Polskiego Związku Łowieckiego jako jego jednostka organizacyjna.
Następnym ważnym etapem w życiu Koła był rok 1971, w którym, z uwagi na zbyt wielką ilość członków w wynikające stąd trudnością organizacji polowań, transportu, a nawet przepisy regulaminu polowań, postanowiono podzielić Koło, wyłaniając z jego grona nowe Koło Łowiecie „ODNOWA”, któremu odstąpiono obwod Łowiecki nr 158 „Wierzchucin Królewski” / dawniej obwód ” Wiskitno”.
Na początku lat 70 zostałą wybudowana stanicę myśliwska, która służyła myśliwym przez wiele lat i służy do dziś. Jako nowy obiekt odbudowany w 2006 roku na zakupionej przez koło działce i stanowi majątek koła.
Po podziale kraju na nowe Województwa 1975 roku, Koło przenosi siedzibę z Bydgoszczy do Orchowa, a w 1980 roku, uchwała walnego zgromadzenia zmienia nazwę na Koło Łowieckie „KNIEJA” w Orchowie._dsc0014

_dsc0015

_dsc0025

_dsc0031

_dsc0035

_dsc0036 _dsc0038

_dsc0044

_dsc0050

_dsc0055

_dsc0057

_dsc0066

_dsc0078

_dsc0081

_dsc0082

_dsc0090

_dsc0091

_dsc0093

_dsc0099

_dsc0100

_dsc0102

_dsc0105

_dsc0108

_dsc0113

_dsc0115

_dsc0118

_dsc0119

_dsc0060

_dsc0121

_dsc0122

_dsc0124

_dsc0127

_dsc0130

_dsc0131

_dsc0135

_dsc0136

_dsc0137

_dsc0141

_dsc0148

_dsc0151

Pomoc dla kaczek


image

Zarząd koła łowieckiego widząc, iż corocznie drastycznie spada populacja kaczki, postanowił podjąć próbę pomocy temu gatunkowi łownemu. Została podjęta decyzja o wybudowaniu 50 sztuk budek lęgowych zabezpieczających gniazdujące sie w nich ptaki przed penetracją gniazd przez drapieżniki, głównie Norkę Amerykańską.

Plan pomocy dzikiej kaczki okazał się sukcesem. 60% budek lęgowych zostało zasiedlonych przez dziką kaczkę. W tym roku koło planuje również wybudowanie nowych budek lęgowych.

image

imageimage

Zasiedlanie zwierzyny drobnej

image

image

image

image

image

image

image

Koło łowieckie kontynuuje prace nad zasiedlaniem zwierzyny drobnej. W naszym kole możemy się pochwalić silną kolonią dzikiego królika na Myślątkowie oraz obserwujemy dziko żyjącego królika na naszej strzelnicy, którego liczebność jest co roku zasilana nowo wpuszczonymi królikami. Na terenie naszego obwodu w ubiegłym sezonie zostało również wpuszczonych 150 sztuk bażanta, w tym 140 sztuk kur bażanta. Przed wpuszczeniem bażanta zostało wybudowanych sześć nowych podsypów.

Strzelnica

image

image

image

image

W ubiegłym sezonie nasza strzelnica wzbogaciła się o dwie nowe osie strzeleckie i oś dzika w przebiegu oraz oś bażanta. Obie osie są typowymi osiami myśliwskimi, ponieważ strzelanie na tych osiach podniesie umiejętności myśliwych w strzelaniu śrutem do ptactwa oraz strzelanie kulą do celu ruchomego na polowaniach zbiorowych.