70-lecie Koła Knieja nr 4 w Orchowie

Dnia 10 września 2016r. odbyło się 70-lecie Koła Knieja nr 4 w Orchowie w restauracji Gościniec Nad Stawem. W uroczystości wzięli udział wszyscy myśliwi Koła Knieja wraz z żonami oraz zaproszeni przez zarząd Koła goście:

Bronisław Rowecki- Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej
2. Bernard Ruks- Łowczy Okręgowy
Przedstawiciele Starostwa Słupcy
3. Tomasz Karwacki- Wydział ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Starostwa Powiatowego Słupcy
4. Bogdan Jastrząb- Przewodniczący Rady Powiatu w Słupcy
5. Wójt gminy Orchowo- Jacek Miszczal

6. Nadleśnicy Nadleśnictwa Gniezno- Michał Michalak

7. Leśniczy leśnictwa Hutka oraz członek Okręgowej Rady Łowieckiej- kolega Jerzy Kapal
8. Leśniczy Roman Szymański- Leśnictwo Ostrowo
9. Kierownik Posterunku Policji w Orchowie- aspirant Pani Iwona Górna
10. Prezes Spółki Różpal Różanna- Pan Stefan Waszak
11. Prezes Agrokomplesu Osówiec- Sławomir Matkowski
12. Maria Kasprzyk- wspomaga skarbnika
13. Mariusz Klimacki- Łowczy Koła nr 63 Gwardia Mogilno
14. Waldemar Kopczyński- członek Koła nr 63 Gwardia Mogilno
15. Stanisław Owczarzak- punkt skupu dziczyzny
16. Dawid Hierowski

_dsc0165

dsc_0632

Minęło już 70 lat odkąd 8 sierpnia 1946r. w mieszkaniu jednego z inicjatorów Kolegi mecenasa Tydelskiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie kilku pasjonatów Łowiectwa, na którym postanowiono zrzeszyć się dobrowolnie w społeczną organizację myśliwską i utworzono Towarzystwo Łowieckie ”Szarak” w Bydgoszczy”. Towarzystwo „SZARAK” dzierżawiło w pierwszym okresie, to co wnieśli jako wkład członkowie- założyciele. W sumie 8 obwodów dawnego typu o łącznej powierzchni około 3,5 tys. ha rozsianych po całym powiecie bydgoskim, a nawet poza jego granicami.
Wskutek operatywności Zarządu Towarzystwa „SZARAK” stan posiadania dzierżawionych obwodów szybko się powiększył,także po dwóch latach Towarzystwo dzierżawiło już 14 obwodów o powierzchni ponad 7.000 hA, na których rozwinęło ożywiną działalność hodowlaną i ochronną w celu odbudowy populacji zwierzyny łownej wyniszczonej w okresie działań wojennych i okupacji, a także w okresie osadnictwa na byłych gruntach niemieckich.
Osiągnięcia organizacyjne i gospodarczo-hodowlane „SZARAK” stały się przykładem poczynań dla wielu innych myśliwych do tworzenia dalszych kół i Towarzystw Łowieckich w Bydgoszczy i powiecie.
Następnym ważnym etapem , który miał miejsc właśnie przed 70-laty, była fuzja „Szaraka” z Kołem Łowieckim „ZLOT” przy delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w kwietniu 1950r.
Towarzystwo Łowieckie „SZARAK” przejęło wówczas na zasadzie dobrowolnego połączenia się zarówno członków jak i tereny Koła „ZLOT”, tworząc odtąd bardzo silne Koło Łowieckie, zespół energicznych i zamiłowanych w łowiectwie ludzi. Stan posiadania „Szaraka” wzrosł o 26 obwodów łowieckich, ale rozrzucanych na terenie sześciu powiatów :

– bydgoskiego
– szubińskiego
– tucholskiego
– toruńskiego
– grudządzkiego
Rok 1954 był ważnym etapem dla polskiego Związku Łowieckiego, a także dla Koła Łowieckiego „SZARAK”. W tym roku bowiem nastąpiła w całym kraju komasacja obwodów łowieckich, postanowiono utworzyć obwody łowieckie o powierzchni od 3 do 10 tys. hektarów.
Po komasacji obwodów łowieckich Towarzystwo Łowieckie „SZARAK” wydzierżawiło / już od Prezydów Powiatowych Rad Narodowych / trzy obwody łowieckie w nowej formie :
– Bożejowice powiat Inowrocław / Zamieniony przymusowo przez Ministra Leśnictwa Dąb-Kocioła na obwód Orchowa, dzierżawiony przez koło dotychczas.
– Wiskitno, powiat Bydgoszcz / obecnie „Wierzchucin” / i Zarośle, powiat Tuchola / bory tucholskie.
Po kilku latach, na prośbe Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, „SZARAK” zrzekła się dzierżawy obwodu „Zarośle” dla innych Kół łowieckich, nie posiadających wystarczającego arsenału użytkowego i pozostał przy dzierżawie dwu pozostałych obwodów, obejmujących razem obszar ponad 17 tys. hektarów / przed korektą granic/. Koła miało więc warunki rozwoju, to też liczba członków stale się zwiękrzała.
Następny etap historii „SZARAKA” – to rok 1960, ważny także dla Polskiego Związku Łowieckiego. W tym roku Koła Łowieckie otrzymały jednolite statuty i zostały zarejestrowane przez władzę administracyjne / Prezydia Powiatowych Rad Narodowych / uzyskując osobowość prawną i członkowsko Polskiego Związku Łowieckiego jako jego jednostka organizacyjna.
Następnym ważnym etapem w życiu Koła był rok 1971, w którym, z uwagi na zbyt wielką ilość członków w wynikające stąd trudnością organizacji polowań, transportu, a nawet przepisy regulaminu polowań, postanowiono podzielić Koło, wyłaniając z jego grona nowe Koło Łowiecie „ODNOWA”, któremu odstąpiono obwod Łowiecki nr 158 „Wierzchucin Królewski” / dawniej obwód ” Wiskitno”.
Na początku lat 70 zostałą wybudowana stanicę myśliwska, która służyła myśliwym przez wiele lat i służy do dziś. Jako nowy obiekt odbudowany w 2006 roku na zakupionej przez koło działce i stanowi majątek koła.
Po podziale kraju na nowe Województwa 1975 roku, Koło przenosi siedzibę z Bydgoszczy do Orchowa, a w 1980 roku, uchwała walnego zgromadzenia zmienia nazwę na Koło Łowieckie „KNIEJA” w Orchowie._dsc0014

_dsc0015

_dsc0025

_dsc0031

_dsc0035

_dsc0036 _dsc0038

_dsc0044

_dsc0050

_dsc0055

_dsc0057

_dsc0066

_dsc0078

_dsc0081

_dsc0082

_dsc0090

_dsc0091

_dsc0093

_dsc0099

_dsc0100

_dsc0102

_dsc0105

_dsc0108

_dsc0113

_dsc0115

_dsc0118

_dsc0119

_dsc0060

_dsc0121

_dsc0122

_dsc0124

_dsc0127

_dsc0130

_dsc0131

_dsc0135

_dsc0136

_dsc0137

_dsc0141

_dsc0148

_dsc0151